محمد

یک سال پیش ، دقیقا تو همچین روزی ، تو همین لحظات ، من پیشت بودم . کنارت . مطمئنم یادت نمیاد . چه زود یادت رفت . چطور تونستی به این راحتی همه چی رو فراموش کنی ؟؟!!!چرا من فراموش نمیکنم . . .

امشب چطوری بدون تو بخوابم . . . ؟؟!! . . . تو چجوری بی من خوابت میبره ؟؟ . . .