تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
طبقه بندی: من، جدایی، تنهایی، انتظار،

تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 14 و 14 دقیقه و 14 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

ﺩﯾـﺮ ﺷـﻨـﺎﺧـﺘـﻤـﺖ !

 ﺗـﻮ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺧـﻮﺏ ﺑـﻮﺩﯼ ...

ﻭﻟـﯽ ﺧـﻮﺩﺕ ﻧـﺒـﻮﺩﯼ ! ﻣـﻦ ﺑـﻪ ﺭﺳـﻢ ﺭﻓـﺎﻗـﺖِ ﺩﯾـﺮﯾـﻨـﻪ ﻣـﺎﻥ ..

ﭼـﺸـﻤـﺎﻧـﻢ ﺭﺍ ﻣـﯽ ﺑـﻨـﺪﻡ ؛ ﺗـﻮ ﻫـﻢ ﻧـﻘـﺎﺑـﺖ ﺭﺍ ﺑـﺮﺩﺍﺭ ﺭﻓـﯿـﻖ ...

ﺑـﮕـﺬﺍﺭ ﺻـﻮﺭﺗـﺖ ﻫـﻮﺍﯾـﯽ ﺑـﺨـﻮﺭﺩ!
طبقه بندی: دلنوشته، من، تو، جدایی،

تاریخ : سه شنبه 29 دی 1394 | ساعت 00 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

چشم دیدنش را ندارم٬ زنی کـه هـر روز و هر شب در گوشــم تکـرار می کـند: ...

The Mobile Set is Off ...
طبقه بندی: تو، تنهایی، جدایی،