تاریخ : سه شنبه 27 بهمن 1394 | ساعت 20 و 20 دقیقه و 20 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

حریم من "حریم سلطان" نیست که حرمسرا باشد!

حریم من حرمت دارد!!

باید لایق باشی تا دعوت شوی!
طبقه بندی: دلنوشته، من، تنهایی، تو، انتظار، عشق،

تاریخ : یکشنبه 22 آذر 1394 | ساعت 00 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

دستت که بلرزد اشتباه مینویسی
پایت که بلرزد اشتباه میروی
دلت که بلرزد
وامصیبتا
طبقه بندی: دلنوشته، عشق، تنهایی، انتظار،

تاریخ : جمعه 6 آذر 1394 | ساعت 00 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

خدایا!!

این بند دل آدم کجاست؟

که گاهی با

یک اسم

یا حضور یک نفر

و یا با یک لبخند "پاره" میشود...
طبقه بندی: دلنوشته، من، عشق، حقایق، خدا،

تاریخ : پنجشنبه 5 آذر 1394 | ساعت 00 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات

همیـن خوبـه که با اینکه