گــــــــــآهــــــی وقـــتــآ مـــیــخــوآی

یــکــی کــنـآرت بــآشــــهـ

بـــــــهــ حــرفــآت گـــوش کـــنـــهــ

چـــیــزی نــگــهـ...

کــــآری نـــکـنــهـ هــآ...

فــــقـــط بـآشـــهـ هـــمـــیـن !