اغـلـب مــا " ســـواد رابــطـــه " نــداریــم . . .

بـلـد نـیـسـتـیـم بـفـهـمـیـم دنـیــاى آدمـهـا بـا هــم فـرق دارد !

تـوقــع داریـم كـسى كـه بـا ماســت خـود مــا بـاشــد ،

حـتـى حــاضــر نـیـسـتـیــم بــه نـیــازهــا ،

خــواسـتـه هــا و عــلائــق او تــوجــه كـنـیــم . . .

غــرور خــودمــان را بـســیــار دوســت داریــم !

امـا تــوقـع داریــم او غــرور و نـیـاز و تـوقــع نـداشـتـه بـاشـد !

و دركـش سـخـت اســت بــراى مــا ،

كـه او دنـیــایـى دارد كـه خــودش ســاخـتــه

و آن را صــرفــا بــا مــا بــه اشـتــراك گــذاشـتــه ،

نــه ایـنـكـه بـخــواهــد بــر اســاس خــواسـتــه ى مــا

دنــیـاى تــازه اى بـســازد . . .

بـلـد نـیـســتـیـم كـنــار هــم بـاشــیــم !
طبقه بندی: دلنوشته، من، عشق، رابطه، تو،

تاریخ : سه شنبه 7 مهر 1394 | ساعت 01 و 00 دقیقه و 00 ثانیه | نویسنده : تمنا | نظرات
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات